Concessie informatie

Van tijd tot tijd worden buitenmedia aanbesteed door gemeenten en provincies. Met deze concessiegevers sluit RBL contracten over de plaatsing of vervanging van stadmeubilair en de exploitatie en het onderhoud van de betreffende buitenreclame. Inmiddels verzorgt en onderhoudt RBL het stadsmeubilair in veel Nederlandse gemeenten; met name in Limburg, Noord-Brabant en Drenthe is het familiebedrijf prominent aanwezig. 

Omdat de uitstraling van stadsmeubilair bepalend is voor het straatbeeld, stellen concessiegevers eisen en voorwaarden aan het ontwerp van de buitenmedia. Bij het ontwerpen en produceren van abri’s, infopanelen, billboards en vensters spelen functionaliteit en kwaliteit een belangrijke rol voor RBL. Ook duurzaamheid en veiligheid zijn aspecten die essentieel zijn bij de creatie van stadsmeubilair, dat in de juiste vorm de sfeer een gemeente kan versterken. RBL streeft altijd naar een uniforme uitstraling van stadmeubilair waardoor het unieke karakter van iedere gemeente behouden blijft.