Het gemak van 1 aanspreekpunt

Actueel

RBL en gemeente Venlo werken al jaren samen. We zijn een vast gezicht in deze Noord-Limburgse stad. Lange tijd waren wij hier alleen verantwoordelijk voor de abri’s en vrijstaande reclamevitrines. Sinds kort zorgen we ook voor het beheer en onderhoud van 100 citydisplays.

Citydisplays zijn dubbelzijdige A0-borden om lantaarn- en verkeerspalen. We noemen ze in de volksmond ook wel sandwichborden. Het is een heel toegankelijk medium om automobilisten, fietsers en voetgangers te bereiken. De gemeente Venlo koos er recent voor om het beheer van deze borden bij RBL te beleggen. Het gaat in de gehele stad om 100 borden, die samen goed zijn voor 200 reclamevakken.

Gemakkelijk en efficiënt

Daarmee ligt de zorg voor al het Venloos reclamedragend straatmeubilair bij RBL. Dat betekent dat wij hét aanspreekpunt zijn voor alle abri’s, vrijstaande reclamevitrines én citydisplays. Of de gemeente nu een vraag heeft over deze sandwichborden. Of dat ze een update wenst over het onderhoud van de abri’s. We bieden 1 ‘loket’ voor alle vragen en opmerkingen. Dat is gemakkelijk en efficiënt voor de gemeente en wij kunnen de kwaliteit van alle objecten integraal bewaken.